Strojna obdelava gume

Trenutno je najbolj raz¹irjena obdelava kovinskih materialov ravnanje z odpadki. Omogoèa vam razvijanje ustreznih oblik in hrapavosti ter dimenzij za doloèene kovinske materiale. Mletje je posebej dobro znana metoda.

ObdelavaVredno je vedeti, da obdelavo odlikuje strojna in erozijska obdelava. Za obdelavo lahko med drugim vkljuèimo cnc rezkanje. Prav ta dejavnost se trenutno veèinoma proizvaja na kovinskih izdelkih in jim zagotavlja potrebne dimenzije, obliko in hrapavost. Trenutno lahko med drugim spoznamo tudi operacijo obodnega rezkanja, ki lahko vkljuèuje vrsto obdelave, imenovano protirektoralno delovanje in soèasno delovanje. Obratovanje proti toku deluje na dejstvo, da se rezalni rob na¹ega orodja valja v nasprotni smeri od podajanja materiala. S spremembo se soèasno delovanje opira na zadnje, da se rezalni rob orodja zaène vrteti v skladu z delom materiala, ki se obdeluje. Treba je vedeti, da moramo glede na obliko na¹ega materiala in njegovo debelino izbrati dobre parametre operacije. Zato je izjemno pomembno, ker so kovinski materiali danes sestavni del ¹tevilnih naprav in strojev ter konstrukcij. So ¾e najstarej¹i kakovostni in¾enirski materiali.

Pri doloèanju obdelave katerega koli predmeta ali polizdelka je vredno skrbno preuèiti njegovo predanost. V zadnji smeri je potrebno skrbno izbrati parametre obdelave in se odloèiti, kak¹no obliko ¾elimo dati na¹em polizdelku in kak¹no vrsto hrapavosti moramo karakterizirati.