Srednje svetle lase

http://bdtech.pl/sihealthymode/silonal---tunereform-tablete-za-izboljsanje-sluha/

Moja sestra se zelo rada igra z lasmi, ¹e vedno jo lahko pogoltnete, jo èesate in vodite. Prav tako je res absorbira, da ¾elijo, da bi bilo videti popolno je mogoèe izbolj¹ati eno pletenico ¹estkrat, kadarkoli jedo pribor za lase za lase, ali prilo¾ite lase posnetke. Najbolj u¾iva v ¹olskih spektaklih in opravlja z njimi. Njena kreacija, Princess Joker, je bila izvirna in zahtevala popolno prièesko in obleko. V zgodnji fazi je moja mama pletila ducate pletenic s pritrjenimi trakovi. Kasneje je ta odlièen enajstletnik rekel ne, ne, ne ¹e enkrat. Tam bom bolj prijazen ... zaèel se je. Èas overclockinga in njihovo modeliranje. Izgledala je èudovito kot pomembna kraljica. In kako so se torej gostje z aristokrati hitro spremenili. Ne predajam se sedanjosti, da je minilo veè kot dve uri od zaèetka predstave. Nenadoma ... je popolnoma spremenila vizijo, in v njenem jeziku je zvenelo veliko, kot je to "nieeee, ne maram, ne spomnim se nièesar, kot princesa, v najveèji meri njena slu¾kinja." Izumila je novo prièesko, ji je pripila lase kot ohlapno koko. Na sreèo, kot sem napisal zgoraj, se ¾e ukvarjamo z zdru¾evanjem njenih las, to je tisto, kar je ¹lo popolnoma gladko. Njena mama z neke strani nove in v nekaj minutah je bila preprièana.