Papirja o varnosti in zdravju pri delu

Vsako podjetje je odgovorno za zagotavljanje varnosti svojih gostov. Zlasti je to posledica projektov, ki pri svojem delu uporabljajo slabe materiale. Zdravje in zdravje ljudi, ki hodijo v takšnih razmerah, bi morali biti delodajalci izjemno zaščiteni.

https://trichovell.eu/si/

"Uredba ministra za gospodarstvo z dne 8. julija 2010 v bistvu o minimalnih zahtevah glede zdravja in varnosti pri delu, povezanih z možnostjo eksplozije v delovnem okolju," od delodajalca pričakuje, da bo razvil protieksplozijsko listino (dokumenti za zaščito pred eksplozijo. To verjetno izhaja samo iz podjetij, v katerih se ukvarjajo z vnetljivimi materiali, ki z zrakom lahko delujejo eksplozivno ozračje. Med take snovi so lahko tudi tekočine, plini in tudi fino razdeljene trdne snovi, to je prah.

Pri uporabi nevarnih, vnetljivih snovi, s katerimi zaposleni pridejo v stik, je pomembno določiti število potencialno eksplozivnih prostorov. Če so že navedeni, bi morali uporabiti ministrov predpis, naveden v stiku.

Obravnava, katere dokumente bi moral pripraviti delodajalec. V odstavku 4.4 Uredbe je omenjeno, da v celoti oceni tveganje, da bi zasvojeno ozračje predstavljalo eksplozivno ozračje v delovni sobi. Obstajajo zadnji t.i. "ocena tveganja", ki med drugim vsebuje druge elemente:

a verjetnost eksplozivnega ozračja,b možen čas pojava eksplozivne atmosfere,c verjetnost vžiga vžiga in aktiviranja, na primer elektrostatičnega praznjenja,d naprave, vsebine in mešanice, ki jih uporablja delodajalec,mehanizmi med njimi in medsebojna interakcija,e pričakovani obseg učinka morebitne eksplozije.

Pomembneje je upoštevati sosednje prostore, ki lahko živijo na kakršen koli način, povezan z odprtinami v prostore, ki jim grozi eksplozija, tudi skozi prezračevanje. V obliki nevarnosti ne bodo več prepričani.

Po popolni oceni tveganja je delodajalec v skladu z izjemo 7.1 uredbe še vedno odgovoren za izdelavo dokumentacije o protieksplozijski zaščiti.

Dokument o protieksplozijski zaščiti mora biti sestavljen iz prvih nekaj delov, vsebovati bo vsebino in izjave delodajalca o ozaveščenosti o teh besedah. Veliki elementi dokumenta vključujejo: seznam potencialno eksplozivnih atmosfer in virov vžiga, opis uporabljenih pripravkov za preprečevanje eksplozije, podatke o datumih posodobitev dokumenta, opis uporabljenih vnetljivih materialov, oceno eksplozijske nevarnosti, možne scenarije eksplozije in spremne dokumente. Dokument o protieksplozijski zaščiti mora imeti tudi grafiko in načrte lokacije.

Na koncu je vredno uporabiti specializirane storitve za pripravo pravilno omenjene dokumentacije. Po drugi strani je stanovanje in zdravje ljudi najpomembnejša stvar, zato je treba zagotoviti, da so ocene tveganja dobro opravili.