Oblaeila za urbana podjetja

Multivac c100 je stroj za vakuumsko pakiranje za srednja in mala podjetja. Verjetno obstaja v drugih vrstah mesnih prodajaln, barov, restavracij, gostinskih podjetij, hotelov, bolni¹nic ali agroturistiènih kmetij.

Vrste strojev za pakiranjeNaprava za pakiranje je normalna za uporabo, dobra v èistem stanovanju. Posoda je narejena iz obièajnega plemenitega, ki zagotavlja dolgoroèno delovanje. Zahvaljujoè taki nalogi je v veliki meri mogoèe zagotoviti zelo ponovljive rezultate pakiranja. Vakuumski pakirni stroji so enostavni v dveh vrstah. Med njimi je pomemben stroj za pakiranje komor. Postopek sesanja zraka poteka povsem znotraj naprave. Izdelek se popolnoma vstavi v stroj za pakiranje. Zahvaljujoè temu je teèaj intenziven in stalen. Cena vakuumskih vreèk do zadnje vrste pakirnega stroja je majhna. Razlièni èlovek vakuumski stroj za pakiranje je strip paker. Tukaj izdelek gre zunaj naprave. V notranjost je name¹èena le konica posebne vreèke. Zaradi tega je mogoèe pakirati blago z dimenzijami, ki so veliko te¾je od naprave. Na ¾alost je cena vakuumskih vreè za ta izstop veliko moènej¹a kot pri strojih za pakiranje komor.

Najpomembnej¹i deli stroja za pakiranjeStroj multivac c100 je pakirni stroj s konstrukcijo komore. Na trg ga je postavilo podjetje MULTIVAC, ki je od leta 1961 prizadelo trg.Najpomembnej¹e funkcije naprave:

zelo natanène nastavitve èasa sesanja in pakiranjaNastavitve embala¾e je mogoèe zapomniti, kar pomeni precej¹njo ponovljivostenostavnost uporabe s folijo s folijo tudi mo¾nost natanènega nadzora procesa sesanja zraka skozi stekleno kontrolno steklozanesljivost - izdelava vakuumskih èrpalk iz nerjavnega jekla in velikih razredovzaradi ergonomskih oblik je enostavno vzdr¾evati èisto, brez vdolbin, kjer lahko umazanija in odpadki delujejovelika komora omogoèa uvedbo ¹irokega spektra vreèk in embala¾nih izdelkovmajhna masa - pribli¾no 50 kilogramovzmogljivost èrpalke 12 kvadratnih metrov na uro.