Obarvane lase

Moja sestra je ¹e posebej v¹eè, ko se igra z lasmi, lahko jo nekaj ur popijete in jih preèe¹ite, da jo ustvarite. Istoèasno je pravilno vkljuèena, da èe ¾eli, da je vse videti popolno, lahko ¹estkrat izbolj¹a eno pletenico, nanje ves èas prilepi lase ali vstavi sponke za lase. Najbolj ji je v¹eè ¹olske predstave in se jim predstavi. Njena vloga kot kraljica skorbuta je bila izvirna in je morala imeti popolno prièesko in obleko. Na zaèetku je Mama izpljunila svoje ducate pletenice z loki. Potem je ta ¹armanten enajstletnik rekel ne, ne in ¹e enkrat. Da, pogledal bom v apartmaje .... in zaèelo se je. Èas vodenja in njihovo modeliranje. Izgledala je èudovito kot prava princesa. In ko gre za princese, se je hitro spremenila. Ne do zadnjega, da je od zaèetka spoznavanja predstave minilo veè kot dve uri. Neprièakovano ... popolnoma spremenila vizijo, in v njenem govoru je bilo malo podobno "nieeee, mi ni v¹eè, ne spomnim se nièesar podobnega aristokratu, najveè njenemu podrejenemu". Izumila je novo prièesko, vezala lase v obliki polnjene koke. Ker, kot je nastala ¾e prej, imamo zdaj spretnost, da upogibamo njene lase, tako da je tokrat ¹e posebej dobro. Njena mati, z neke strani, na drugi, je bila konèana tudi v dvajsetih minutah.

Vezice za dekleta