Nakup blagajne v podjetju

V letu 2015 je bila obveznost uporabe blagajne obvezna. V skladu z uredbo, podpisano 4. novembra 2014, se je raz¹irila skupina podjetnikov, ki morajo pripraviti nakup blagajne.Fiskalna blagajna ne glede na maloprodajno posojilo vkljuèuje nove prodajalce v veèini dobav in storitev.

Kar zadeva dostavo, bo od zdaj naprej v blagajni potreben dobavitelj parfumov in toaletnih vod. Izdelki, ki so name¹èeni na letalu, se ne ¹tejejo za njih. Podjetja, ki opravljajo storitve, kot so: tekoèi plin, proizvodi, ki se lahko uporabljajo pri izdelavi motornih goriv ali njihovih dodatkov, prikolic, prikolic, motorjev, tobaènih izdelkov, alkoholnih pijaè, radijske opreme, telefona, komunikacije, kamere ali CD-je in DVD-je, poleg tega pa imajo tudi kasete, magnetne trakove, veè disket, ki morajo imeti blagajno. To dodatno obravnava ponudnike ¹tevilskih in analognih podatkovnih nosilcev, ko so shranjeni in nezapisani.V uspehu zagotavljanja storitev so se pojavili veliko veè kot v uspehu dostave. Blagajna brez kakr¹negakoli razloga za prodajo na drobno sedaj velja tudi za: popravila motornih vozil, avtomobilov in mopedov (tudi popravila pnevmatik, kolesa, njihovo plaèevanje, obnavljanje in obnavljanje, tehnièni pregled in preizku¹anje vozil, prevoz njihove roène prtljage s taksiji, oskrba zdravstvene storitve, ki jih nudijo strokovnjaki in zobozdravniki, kot tudi storitve frizerjev, kozmetikov in kozmetiènih storitev. Gostinske storitve, ki jih ponujajo stacionarni predmeti (v sodobnih sezonskih in gostinstvu, morajo biti sposobne prepoznati blagajno, ne da bi imele smisel za prodajno posojilo. Kar je dobro, so te pravne storitve (npr. Storitve, ki jih ponuja odvetnik zaèele s to skupino, vendar brez storitev, ki jih ponujajo notarji.Fiskalna blagajna, ne glede na vrh prodaje na drobno, se uporablja samo za prodajo na drobno ali tiste, v katerih se prodaja prodaja fiziènim osebam, ki ne vodijo podjetja. V primeru, da so mo¹ki samo podjetja, ustanove in prodajna mesta na teh visokih ravneh, ni potrebe po blagajni.Imeti morate, da se zakon uporablja za vse najugodnej¹e in ne samo nove davkoplaèevalce. V primeru davènih zavezancev, ki niso morali prijaviti prodaje z blagajno, na zaèetku leta 2015, kupijo blagajno, jo fiskalizirajo in jo prijavijo uradu. Imate zadnja dva meseca.