Lasje zaviti v stran

Moja neèakinja zelo rada igra z lasmi, lahko jo nekaj dni kaplja¹, èesa¹ in to poène¹. Prav tako je vpletena v to, da si ¾eli, da bi vse izgledalo popolno, da lahko izbolj¹a eno pletenico ¹estkrat, vsakiè dajo lase za lase na njih, ali zatièe lasnice. Najraje igra v ¹oli in jih ustvarja. Njena nova vloga kraljice Joker je obstajala tudi sme¹no in zahtevala popolno prièesko in obleko. Na zaèetku je moja mama pletila veliko pletenic z loki. Kasneje je ta enajstletnik rekel ne, ne, ne ¹e enkrat. Da, to bom naredil v upravljanih laseh ... zaèelo se je. Pol ure snemanja in njihovo modeliranje. Izgledala je èudovito kot velika princesa. Toda ko je hodila z razvajenimi dekleti, se je zelo hitro spremenila. To ne vpliva na zadnje, da je od zaèetka oblikovanja predstava ¾e minila veè kot dve uri. Neprièakovano ... je popolnoma spremenila koncept, in v svojem jeziku je zvenelo malo bolj "nieeee, mi ni v¹eè, saj se ne spomnim princese, kaj je zelo podrejen". Izumila je novo prièesko, zlo¾ene lase v zavedanju ohlapne koke. Ker, kot je ustvarila ¾e prej, smo ji ¾e zmo¾ni odrezati lase, tako da smo skupaj ¹li ¹e posebej dobro. Njena mama je bila na eni strani pripravljena za nekaj minut.

Oglejte si ponudbo sponk za lase