Lase in koka kola

Moja sestra se zelo rada igra z lasmi, lahko jo ure in ure ustvarite. Prav tako je vpletena v to, da si ¾eli, da bi vse izgledalo èudovito, da lahko naredijo eno pletenico ducat krat, vsakiè dajo lase za lase, ali jih stisne. Resnièno si ¾elim ¹olske spretnosti in jih naredim. Njena zadnja vloga kot Princesses of Mischief je bila zabavna in zahtevala popolno prièesko in obleko. V glavnem naroèilu je mama pletila veliko pletenic s pritrjenimi trakovi. Èez nekaj èasa je èudoviti enajstletnik rekel ne, ne, in ne enkrat. Izgledala bom lep¹e v upravljanih laseh ... tako da se je zaèelo. Èas overclockinga in njihovo modeliranje. Izgledala je aristokratsko kot pomembna princesa. ©ele ko je s princesami, se je zelo hitro spremenila. Ne glede na sedanjost, je minilo veè kot dve uri od zaèetka proizvodnje. Nenadoma ... popolnoma spremenila koncept, medtem ko je v njenem govoru ¹el malo podobno "nieeee, mi ni v¹eè, ker se ne spomnim princese, kaj ji je slu¾kinja zelo podobna". Spra¹evala je novo frizuro, zlo¾ene lase v zavedanju polnjene koke. Ker seveda, kot je ¾e prej povedala, se zdaj ukvarjamo s tem, da ji damo lase, tako da se je tudi hitro konèala. Njena mama je bila po eni strani pripravljena ostati pri meni dvajset minut.