Kozmetieni hedonist za nego las

Moja neèakinja se ljubi igrati s svojimi lasmi, jo lahko vedno udari¹, jo glavi¹ in namerava¹. Prav tako je resnièno absorbiran, da se lahko, da bi bil videti kot popoln, lahko petkrat izbolj¹a eno pletenje, vèasih pa mu dlaèi lasje ali pa ga zatakne. Zelo draga dela v ¹oli in zbiranje za njih. Njena konèna kreacija, princesa Joker, pa je bila zabavna in morala je imeti popolno prièesko in obleko. Na zaèetku je moja mama kupila nekaj pletenic z loki v njih. Po nekaj trenutku ta oèarljiva deklica je rekla ne, ne in ¹e enkrat ne. Bomo lep¹e na krajih ... in to se je zaèelo. Pol ure urejanja snemanja jih tudi poène. Lepo je izgledala kot velika kraljica. Toda, ko ostaja z razvajenimi dekleti, se je precej hitro premislila. Ne ob predpostavki, da je na zaèetku izpustitve minilo manj kot dve uri. Neprièakovano ... popolnoma spremenila vizijo, medtem ko je v svojem govoru nekaj stvari poteklo tako "nieeee, ne maram, v kar se ne spomnim princese, kar je zelo podrejeno". Sama se je vpra¹ala za novo prièesko, razporejene lase v ko¾i napolnjene koke. Na poroki, seveda, kot sem ¾e napisal, smo trenutno usposobljeni, da si njeno lasje razre¾emo, tako da je hitro pri¹lo do nas. Njena mati, na drugi strani, sem drug od drugega in je bila pripravljena v nekaj trenutkih.

Kaj priporoèa¹ lasnice?