Igra proti ognju za otroke

Med poskusi ga¹enja po¾arov mnogi ljudje refleksno posegajo po vodi. Potem je najla¾je in najbolj ugodno gasilno sredstvo. Vendar pa gasilci, gasilci, tega ne nameravajo vedno storiti. Izbira sredstva za ga¹enje je odvisna od gorilnega materiala.

Pena za ga¹enje po¾arovPo¾ar iz pene dobro izklopi med drugim med po¾ari vnetljivih tekoèin, kot so bencin ali alkoholi. Pena se ne sme uporabljati za ga¹enje goreèih alkalijskih kovin ali elektriènih instalacij in vsega, kar pi¹e z vodo. S spremembo gasilnih pra¹kov uporabljamo najbolj popolno.Glede na njihovo sestavo jih je mogoèe uporabiti za ga¹enje skoraj vseh goreèih materialov. Gasilni plini, od katerih je najpreprostej¹i ogljikov dioksid, so uèinkoviti pri ga¹enju premoga premoga, koksa in ¾vepla ter kovin, kot so kalij, natrij, kalcij, ¾elezo in cink. Voda pa po drugi strani odlièno opravlja svoje naloge v stiku s pekoèimi organskimi trdnimi snovmi, ko se kot dokaz uporabi les, papir, premog in slama.

https://rb-mask.eu/si/

Ga¹enje s paro ali paro kot metoda za ga¹enje po¾araPodobno storitev kot para ima kot material za ga¹enje po¾ara paro. Lahko se poda v primeru izgorevanja le teh materialov. Glavna razlika med paro in vodo je v tem, da se voda lahko uporablja na doloèenem mestu, para pa le na loèenih mestih, katerih kapaciteta ni veèja od 500 kvadratnih metrov. Pri dalj¹ih stanovanjih je delovanje pare neuèinkovito. Za ga¹enje po¾arov ni treba poznati le sredstev za ga¹enje, primernih za druge snovi, temveè tudi osnove njihovega po¾ara in po¾ara v regiji.