Kuhinja se vraca

Veliko ljudi išče specializirano opremo za kuhanje. Oprema za gastronomijo vključuje rezine klobas, rezalnike zelenjave, mešalnike, stresalnike, sokovnike in večnamenske naprave. Takšen kos pohištva je drag, le zelo dragocen. Zahvaljujoč temu

Omejitve blagajne 2017

Prišel je čas, ko se po zakonu zahtevajo blagajne. Gre za iste elektronske naprave, ki omogočajo registracijo prodaje in znesek davka, ki zapade v promet na debelo. Zaradi njihovega pomanjkanja bo

Plock blagajne

Odlok ministra za finance z dne 4. novembra 2014 glede blagajn se je soočil z dilemo nekaterih ponudnikov storitev, ali je blagajna ali davčni tiskalnik boljša izbira za njihove vloge. Do

Varna hi a kot je nedostopna trdnjava

Varnost je vzrok za ¹iroko razumljiv vsak vidik va¹ih vsakodnevnih dejavnosti. Toda ali se vsak dan vrnemo k varnosti pri opravljanju elektriènih dejavnosti? Seveda ne. Vendar pa ne hodimo vsak dan

Diagram zasilne razsvetljave

V vsakem domu, v kateri koli pisarni in priljubljeni ustanovi je nujna razsvetljava za hrano in varnost. V katerih zadevah lahko deluje? Kaj bi morali vsi vedeti o toèki tak¹ne razsvetljave?

Varnostna

Zbiralnikov prahu za me alnik

Na na¹ sistem vplivajo ¹tevilni dejavniki, vkljuèno s tistim, kar mu prina¹amo, in v kak¹ni obliki in kako dolgo. Èe za trenutek zaèasno pademo v ¾ago, kjer je pogosto iz lesnega

Srednje svetle lase

Moja sestra se zelo rada igra z lasmi, ¹e vedno jo lahko pogoltnete, jo èesate in vodite. Prav tako je res absorbira, da ¾elijo, da bi bilo videti popolno je mogoèe

Socialna psihologija

Biti v 21. stoletju ne gre najbolje. Pogosto smo izpostavljeni moènemu stresu. ©tevilne dol¾nosti, trdo in ¾ivèno vzdu¹je v praksi, nato pa velike te¾ave v stavbi. Krog se zapre. Èustveno smo

Poslovanje v it industriji

Ljudje, ki se zanimajo za vodenje zasebnega podjetja, imajo danes zelo ¹iroke ponudbe, ko gre za izbiro industrije, s katero nameravajo ravnati. Podatki na podroèju novega trga nam lahko vsem prinesejo

Motivacijo in razvoj zaposlenih

Usposabljanje je ime razredov, ki vam omogoèajo, da pridobite, dopolnite ali izbolj¹ate poklicno umetnost in kvalifikacije, ki so potrebne za izgradnjo doloèenega delovnega mesta. Usposabljanje osebja je obièajno kameralni teèaj z